Změna zařizovacích předmětů, přípojka vodovodu, přípojka kanalizace - Vodní areál Ostrava-Jih

Změna zařizovacích předmětů, přípojka vodovodu, přípojka kanalizace - Vodní areál Ostrava-Jih.

Finanční náklad: 0,7 mil. Kč

Investor: Swietelský stavební s.r.o.

V objektech šaten byla provedena změna zařizovacích předmětů, vč. dodávky a montáže veškerého potrubí a napojení, byla provedena přípojka kanalizace a vodovodu.

Vyhledávání

Kontakt

Miroslav Strachota - VOTOP Varšavská 1028/11
709 00 Ostrava-Hulváky
Mobil: 603 493 373
Tel./Fax: 596 136 696
Tel. (prodejna): 596 136 695