Oprava rozvodů studené a teplé vody a cirkulace budovy vodohospodářských laboratoří

Oprava rozvodů studené a teplé vody a cirkulace budovy vodohospodářských laboratoří.

Finanční náklad: 1 mil. Kč

Investor: Povodí Odry, státní podnik, Ostrava

V budově vodohospodářských laboratoří ve 2.-4. NP byla provedena oprava rozvodů studené a teplé vody a cirkulace vč. zpracování projektové dokumentace. Byly provedeny úpravy povrchů ve stěnách, proražení otvorů a stavební práce s tím spojené, vnitřní vodovod vč. dodávky a montáže zařizovacích předmětů, klempířské obkladačské a malířské práce.

Vyhledávání

Kontakt

Miroslav Strachota - VOTOP Varšavská 1028/11
709 00 Ostrava-Hulváky
Mobil: 603 493 373
Tel./Fax: 596 136 696
Tel. (prodejna): 596 136 695